top of page

שירותים

להלן מגוון השירותים המוצעים בקליניקה של דוקטור אורית ארז-רייסמן. כל הפונה לקליניקה, יוזמן לפגישת ייעוץ אישית בה תותאם תוכנית הטיפול הנכונה עבורו.

פסיכותרפיה בתנועה 
מתמקדת בדימוי הגוף וברגשות נלווים, כמו גם ביחס הנפשי שלנו כלפי הגוף בו מעורבים רגשות גם כלפי הסביבה, שאינם מנותקים ממנה.

פסיכואנליזה
כוונת העבודה האנאליטית היא להביא את המטופל לידי כך שיגיע לבשלות רגשית ויוכל להגיב תגובות הולמות למצבים ועניינים חשובים בחייו, אשר מפריעים לו בחיי היום, יום.

טיפול ממוקד בהפרעות קשב
בדגש על תפקודים ניהוליים 
טיפול באמצעות שכלול מיומנויות פסיכומוטוריות, תוך מודעות ובקרה על התנהגות תנועה כתהליך מקביל לדפוסים קוגניטיביים וניהוליים.

פסיכותרפיה ממוקדת וקצרת מועד
שיטת טיפול זו מאפשרת התמודדות עם בעיות רגשיות  וקליניות מורכבות בזמן יחסית קצר עם מיקוד בסילוק הסימפטומים ושיפור היכולת הבינאישית.
בקרוב
טיפול בחרדות בשיווי משקל
ליקוי כרוני בשיווי משקל, אפילו סחרחורת מתונה יכול לגרום לחרדות, לכך גם קשור סרבול מוטורי וקשיים באיזון הגוף. לפיכך, טיפול בשיווי משקל יכול לווסת, להפחית ואף למנוע חרדות. 
יפורסמו פה סיפורי מקרה מדגימים 

מיוחדים

טיפול בתפקודי למידה
הטיפול מכוון לשכלול מיומנויות למידה: הקשבה, ריכוז והתמודדות עם מיומנויות חישוביות, שכלול תפקודים ניהוליים, הכנה למבחנים והכנת מטלות לימודיות.
תכנית הכנה לכיתה א'

התכנית מיועדת לילדים בגיל גן טרום חובה וחובה, המכינה אותם לכיתה א' בהיבטים של מיומנויות רגשיות, הכרתיות ותנועתיות.

הדרכת הורים
ההדרכה מיועדת לסייע להורים להתמודד עם האתגרים החינוכיים וההתפתחותיים העומדים בפני ילדם במסגרות ביה"ס, המשפחה והחברים.
ליווי והדרכת צוותים חינוכים של ביה"ס
ההנחיה מיועדת לסייע לצוותי חינוך בהתמודדות עם צרכים ייחודיים של ילדים באמצעות הבניית תכניות התערבות חינוכיות מותאמות, הדרכה וייעוץ.
bottom of page