top of page

סיפורים מהשטח

הסיפורים נועדו לתת מושג והשראה למי שרוצה לדעת מה כולל התהליך הטיפולי. הסיפורים מהשטח מבוססים על גרעיני אמת, אך לא ניתן מבעדם לזהות את המטופלים, אלא רק את האמירה הכללית על הטיפול, כדי להבין את התמורות שחלות בחיי אנשים.

"

ש. הוא גבר המתגורר כיום בצפון הארץ, והוא בשנות הארבעים המתקדמות לחייו. הוא מאובחן מזה שנים רבות עם הפרעת קשב וריכוז והיפר אקטיביות המכונה (Attention Deficit Hyperactive Disorder)  .ADHD הוא אדם אינטליגנטי מאוד, חרוץ ביותר ובעל הישגים מרשימים... 

"

ש. הוא גבר המתגורר כיום בצפון הארץ, והוא בשנות הארבעים המתקדמות לחייו. הוא מאובחן מזה שנים רבות עם הפרעת קשב וריכוז והיפר אקטיביות המכונה (Attention Deficit Hyperactive Disorder)  .ADHD הוא אדם אינטליגנטי מאוד, חרוץ ביותר ובעל הישגים מרשימים... 

"

"

ש. הוא גבר המתגורר כיום בצפון הארץ, והוא בשנות הארבעים המתקדמות לחייו. הוא מאובחן מזה שנים רבות עם הפרעת קשב וריכוז והיפר אקטיביות המכונה (Attention Deficit Hyperactive Disorder)  .ADHD הוא אדם אינטליגנטי מאוד, חרוץ ביותר ובעל הישגים מרשימים... 

"

"

ש. הוא גבר המתגורר כיום בצפון הארץ, והוא בשנות הארבעים המתקדמות לחייו. הוא מאובחן מזה שנים רבות עם הפרעת קשב וריכוז והיפר אקטיביות המכונה (Attention Deficit Hyperactive Disorder)  .ADHD הוא אדם אינטליגנטי מאוד, חרוץ ביותר ובעל הישגים מרשימים... 

"

"

bottom of page