top of page

שיווי משקל וחרדה

Balance and Anxiety

מאת: ד"ר אורית ארז 

המחקר פורסם בכתב העת Journal of Anxiety Disorder (2002): אחד הנושאים החשובים שנסקרים היום בספרות המקצועית עוסק בהיבטים הקליניים הקשורים לתחלואה המשותפת לליקויים בשיווי משקל מוטורי והפרעות חרדה. המחקר הנוכחי מציג את התופעה בקרב ילדים אשר אובחנו כסובלים מהפרעת חרדה כוללת (GAD- General Anxiety Disorder),  ןלרדת פרידה (ST- Separation Anxiety). הממצאים מלמדים כי קיימת רגישות מוגברת למצבי שיווי משקל בקרב ילדים הסובלים מהפרעות חרדה וכי קיימת סבירות גבוהה שהפרעות חרדה הן נצר לליקויים ממושכים במערכת שיווי המשקל

כל הזכויות שומרות לאורית ארז, אין לשכפל, להעתיק
מבלי לקבל אישור

bottom of page